Programa UdL-Impuls 2020-22

Descarregar Pdf
Logo_Santander
Esto es una imagen

El programa UdL-Impuls, posat en marxa des del 2010, té com a finalitat impulsar l'activitat de col·laboració en projectes d'R+D+i en els àmbits estratègics del Pla de Recerca de la UdL: Agroalimentació, Biomedicina, Tecnologia i Sostenibilitat, i Desenvolupament Social i Territorial, entre grups i centres de recerca de la UdL i les empreses o entitats d'àmbit social no vinculades amb la UdL amb l'objectiu de fomentar la creació d'ocupació de doctors i tecnòlegs que puguin contribuir en el desenvolupament de solucions innovadores en el marc de l'estratègia RIS3CAT i en els àmbits estratègics esmentats.

En la present convocatòria es preveu la concessió de dos ajuts per al desenvolupament de projectes destinats a la validació de coneixements generats en tesis doctorals per a un període màxim de dos anys, en el marc d'un conveni amb Banco Santander.

Els ajuts van dirigits a investigadors/es postdoctorals novells amb resultats de recerca de les seves tesis en nivell TRL3 o superior, que requereixen una fase de validació i/o demostració per a aconseguir nivells d'aplicabilitat superiors. La repercussió que es derivi del projecte a realitzar fa que es puguin considerar també com a beneficiaris de l'ajut tant el grup de recerca al qual pertany l'investigador novell com l'empresa on realitzi el projecte i, per extensió, el sector empresarial que correspongui.

El termini de presentació de candidatures està obert fins al 30 de setembre de 2020.

Consulteu més informació