Oferta Tecnològica

Oferta_Tecnologica

L' oferta científica i tecnològica de la Universitat de Lleida és fruit dels esforços de l'equip humà i les seves capacitats, a més dels recursos i mitjans que tenen a la seva disposició.

L' oferta tecnològica de la Universitat la trobareu a través de:

  • Els Serveis Cientificotècnics (SCT), estan oberts als grups de recerca de la UdL mateix, d'altres universitats, institucions públiques o privades i empreses que vulguin aprofitar el potencial humà i tecnològic que s'ofereix.
  • La Cartera de Tecnologies, ofereix les capacitats i coneixements dels investigadors/es de la Universitat i es posa a disposició de les empreses. A més la Universitat de Lleida forma part de la xarxa internacional Enterprise Europe Network per a la promoció d'ofertes i demandes tecnològiques.
  • Els Centres TECNIO, generen nova tecnologia i la transfereixen a l'empresa. Aquests centres estan distingits amb un segell que atorga la Generalitat de Catalunya, a través d'ACCIÓ, que els identifica com a entitats on es troba la tecnologia més innovadora.

A més, la Universitat compta amb una cartera de patents en les àrees de ciències de la salut, biotecnologia i enginyeria i medi ambient. La Unitat de Valorització i Transferència queda a la vostra disposició.