Presentació

Captura de pantalla 2020-10-14 a las 13.09.53

El Trampolí Tecnològic és la Unitat de Valorització i Transferència (UViT) de la Universitat de Lleida. Es crea l'any 2006 com a conseqüència de l’elaboració del Pla Estratègic 2006-2012 de la UdL, formant part de l'antiga Xarxa de Trampolins Tecnològics de la Generalitat de Catalunya.

Des dels seus inicis desenvolupa una tasca clau per impulsar la transferència i comercialització de tecnologia, ja sigui via un tercer que opera en el mercat (llicència) o via la creació d’una nova empresa de base tecnològica (EBT o spin-off). Treballa de forma activa en la detecció de tecnologies innovadores amb potencial de comercialització, i facilita suport i assessorament per vehicular amb èxit la seva arribada al mercat en forma de nous productes o serveis.

Actualment la UViT ha rebut un ajut de cofinançament del 50% provinent dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) amb el suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, per al desenvolupament del projecte "Pla de promoció i impuls a la transferència i la innovació a la UdL (UDL5Y-Tech)" que té com a objectiu central canalitzar el màxim d’innovacions tecnològiques generades a la UdL cap al mercat. L'import total subvencionable és de 1.041.164€, dels quals 520.582,29€ (el 50%) estan subvencionats pels fons europeus FEDER, finançament destinat a promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.

A més a més, la UViT és agent acreditat TECNIO en la categoria de facilitadors de tecnologia. TECNIO és el segell que atorga la Generalitat de Catalunya a través d'ACCIÓ per identificar on es troba la tecnologia més innovadora, els proveïdors que l'ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement.

 
Amb el suport de: 

   Feder