Quatre equips de recerca de la UdL posen a prova les seves habilitats emprenedores

Descarregar Pdf
FE87R2dXIAUWilj
Esto es una imagen

Després d’un procés de crida i selecció d’equips de recerca interessats a posar a prova les seves habilitats emprenedores, el dia 4 d’octubre iniciava el viatge de capacitació i mentoria de The Collider On Campus a les nostres comarques. Set setmanes després, ha culminat en el Demo Day celebrat avui dimecres 24 de novembre, que ha comptat amb la benvinguda institucional de la Dra. Olga Martín Belloso, Vicerectora de Recerca i Transferència de la Universitat de Lleida.

D’entre els equips que han exposat les seves hipòtesis de transferència de solucions cientificotecnològiques al mercat, quatre són de projectes de la UdL:

• REWOP (Revaluation of an olive residue for application in the leather industry) proposa una tecnologia de reutilització de residus de la indústria extractiva d'oli d'oliva per a un millor ús al sector de l'adoberia. El nou taní d'oliva sostenible es vol testar al mercat de moda de marroquineria.
• FROZENCOAT és un projecte tecnològic de valorització d'una formulació basada en pectina per a un recobriment comestible, que redueix el risc microbiològic en maduixes i baies congelades.
• IPSC – IA (Psoriasis Severity Classification) és un sistema de càlcul de la gravetat de la psoriasi basat en intel·ligència artificial que facilita les decisions terapèutiques i la indicació de proves complementàries, basat en un programari d'anotació propietat del Computer Vision Center (CVC).
• PD_GameGait és una eina de rehabilitació basada en la realitat virtual per a persones amb Parkinson, estenent-la també a altres patologies neurològiques.

Els estudiants i investigadors que composen els diversos projectes han tingut l’oportunitat d’experimentar la metodologia LeanLaunchPad promoguda per l’àrea d’innovació de Mobile World capital Barcelona, que proposa entrevistar-se amb potencials usuaris i clients de les solucions, per acumular evidències que fonamentin els seus plans de negoci.

The Collider OnCampus compta amb el suport de la Secretaria d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya. A la UdL, aquest programa s’impulsa des de la Unitat de Valorització i Transferència (UViT) - Trampolí Tecnològic.