Què cal saber

que_cal_saber

És aconsellable adquirir uns rudiments bàsics relatius als diferents sistemes de protecció dels resultats de la recerca; suscitament compilats en el següent document:

- Aspectes pràctics sobre la protecció dels resultats de la recerca.

També és recomanable realitzar cerques de patents durant el desenvolupament dels projectes de recerca, una vigilància que permet conèixer altres resutats propers i analitzar com poden afectar a la nostra activitat.

La UdL té una normativa pròpia que estableix com es duu a terme la protecció i explotació dels resultats de la recerca. Podeu consultar el procediment i la normativa a través dels següents documents:

- Procediments per a la protecció de la R+D+i a la UdL.

- Normativa de la protecció dels resultats de la R+D+i a la UdL.

Per tal de que des del Trampolí es pugui efectuar una anàlisi inicial del resultat que es proposa de protegir, cal omplir i trametre els següents documents:

- Formulari d'avaluació de la tecnologia.

- Sol·licitud de protecció de resultats de la R+D+i.