Què cal saber

Sovint es confonen termes com spin-off i start-up quan parlem d’empreses creades en l'entorn universitari. Les característiques bàsiques d’una i altra són:

 Descarregar Pdf

SPIN-OFF

  • Empresa promoguda per un o més investigadors emprenedors de la institució.
  • Es crea amb el suport de la universitat i aquesta hi sol participar.
  • Vol explotar els resultats i el coneixement dels investigadors.
  • Pretén comercialitzar un producte, procés o servei innovadors.

La UdL ha elaborat un ‘Nou Reglament de suport a la creació d’spin-off de la Universitat de Lleida' (Acord núm.285/2013), especialment pensat per projectes impulsats per membres del personal acadèmic de la institució, on s'estableixen els procediments per la participació de la universitat en la Spin-off. Especialment, l'obligació d'establir un contracte de transferència entre la universitat i l'empresa, com un pacte entre socis.

L'investigador/a de la universitat que té un projecte de creació d'spin-off ha d'omplir i trametre a la Unitat de Valorització i Transferència de la UdL el següent document:

- Sol·licitud d'autorització per a la creació de spin-off de la UdL o participació en spin-off ja creades

START-UP

  • Empresa promoguda per qualsevol persona emprenedora de l’entorn de la universitat però sense una vinculació laboral estable amb la mateixa.
  • Es pot crear amb el suport de la universitat, però aquesta no hi participa.
  • Respon a una oportunitat de mercat.
  • Pretén el posicionament competitiu del seu producte o servei.
   Darrera modificació: