Què fem i Com ho fem

 Descarregar Pdf

Què fem

 • Anàlisi de la viabilitat de la idea de negoci:  
  • Assessorament en l’elaboració de pla de negoci
  • Suport en l’obtenció de finançament
  • Seguiment i tutoria dels projectes fins a la seva consolidació
 • Localització d'espais d'incubació
 • Sensibilització i formació
 • Promoció de les empreses creades

Com ho fem

1. Entrevista inicial, per direccionar el projecte pel camí més viable

 • Servei científicotècnic
 • Llicència tecnologia
 • Creació empresa

2. Definir la idea/tecnologia

 • Acordar el principi de confidencialitat entre les dues parts.
 • Redacció, per part dels emprenedors, d’un guió inicial del seu projecte d'empresa
 • Avaluació i redefinició, si cal, del projecte.

3. Avaluació de la viabilitat - Elaboració del pla d’empresa

 • Resum executiu.
 • Equip d’emprenedors/es
 • Anàlisi de l’entorn i del producte
 • Pla de Màrqueting
 • Pla de producció o d’operacions
 • Pla d’organització
 • Pla jurídic-fiscal
 • Pla econòmic-financer

4. Creació i arrencada de l’empresa

 • Participació de la universitat, acords de transferencia i pactes de socis, en cas que s'escaigui.
 • Constitució i acompanyament durant el següents anys

5. Cerca de finançament

6. Creixement

 • Seguiment i suport durant la consolidació i creixement

 

   Darrera modificació: